Sau khi ly hôn thì nộp đơn khởi kiện chia tài sản xử lý thế nào?

08:47 - 07/09/2018 Tin pháp luật
Khi gửi đơn Ly hôn thường cả hai bên vợ/ chồng đều sẽ có thỏa thuận về việc nộp đơn phân chia tài sản, con cái để tòa xét xử khi giải quyết việc ly hôn. Vậy trong trường hợp sau khi ly hôn mới gửi đơn phân chia tài sản thì sẽ được toàn xử lý thế nào ?
 
Căn cứ Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
 
“Điều 213. Sở hữu chung của vợ chồng
 
1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
 
2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 
3. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 
4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.
 
5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.”Sau khi ly hôn thì nộp đơn khởi kiện chia tài sản xử lý thế nào?
Hình ảnh minh họa: Sau khi ly hôn thì nộp đơn khởi kiện chia tài sản xử lý thế nào?
 
Mặt khác, tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật dân sự 2015:
 
“Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung
 
1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.“
 
Theo quy định trên, tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia nên sau khi ly hôn hai bên có thể tự thỏa thuận chia hoặc yêu cầu Tòa án phân chia. Nếu sau ly hôn bạn có mới nộp đơn yêu cầu Tòa án chia khối tài sản chung thì tòa sẽ phân chia theo quy định của khoản 1 Điều 219 Bộ luật dân sự năm 2015.

 

HươngPT
Chia sẻ