Xây dựng nhà trên đất của bố mẹ vợ khi ly hôn xử lý thế nào?

15:19 - 06/09/2018 Tin pháp luật
Hai vợ chồng xây nhà trên đất của bố mẹ vợ bạn. Tiền xây nhà chứng minh của hai vợ chồng để xây trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy căn nhà được coi là tài sản chung giữa hai vợ chồng còn mảnh đất vẫn là tài sản của bố mẹ vợ.
 
Về tài sản chung giữa hai vợ chồng
 
Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:
 
“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
 
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”
 
Như vậy, Việc xác định tài sản có trong thời kì hôn nhân là tài sản riêng hay tài sản chung của vợ chồng không phải căn cứ người thực hiện giao dịch hay người đứng tên trên các giấy tờ mà phải căn cứ nguồn gốc và thời điểm tạo dựng tài sản đó. Vì vậy, tài sản do công sức đóng góp của cả hai vợ chồng là tài sản chung của vợ chồng.
 
Trong trường hợp : hai vợ chồng xây nhà trên đất của bố mẹ vợ bạn. Tiền xây nhà chứng minh của hai vợ chồng để xây trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy căn nhà được coi là tài sản chung giữa hai vợ chồng còn mảnh đất vẫn là tài sản của bố mẹ vợ.

Xây dựng nhà trên đất của bố mẹ vợ khi ly hôn xử lý thế nào?

Hình ảnh minh họa: Xây dựng nhà trên đất của bố mẹ vợ khi ly hôn xử lý thế nào?
 
Về chia tài sản chung khi ly hôn
 
Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014:
 
“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 
1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng; Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3; 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
 
Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3; 4 và 5 Điều này và tại các điều 60; 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.
 
3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật; nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.”
 
Như vậy, Khi ly hôn, tài sản chung của vợ chồng được chia theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo quyết định của Tòa án. Đối với tài sản bằng hiện vật không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị tài sản; bên nhận hiện vật phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.

 

HươngPT
Chia sẻ