Quyết định tha tù trước thời hạn sẽ được triển khai trong tháng 8

17:55 - 22/07/2018 Tin pháp luật
Theo dự kiến, tháng 8-2018 này Tòa án nhân dân sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.
Vào ngày 19/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 920/CĐ-TTg triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 
 
Theo đó, thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo báo cáo của Bộ Công an, dự kiến trong tháng 8/2018, Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
 
Với những người được tha tù, Thủ tướng yêu cầu nhà chức trách phải quản lý tốt, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh.
 

tha tù trước thời hạn có điều kiện

(Quyết định tha tù trước thời hạn dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 8 này - Ảnh minh họa)

 

Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu:

 
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng;
 
- Giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn để không gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.
 
- Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật.
 
- Dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước hạn để xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
Chia sẻ