Những điều cần biết khi mua bảo hiểm Y tế theo hộ gia đình

11:11 - 11/09/2018 Tin pháp luật
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình là tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người đã có thẻ BHYT và những người đã khai báo tạm vắng.
 
1/ Đối tượng:
 
Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình,cụ thể:
 
-  Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
 
- Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).
 
2/ Nguyên tắc:
 
Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.

Những điều cần biết khi mua bảo hiểm Y tế theo hộ gia đình

 Hình ảnh minh họa: Những điều cần biết khi mua bảo hiểm Y tế theo hộ gia đình
 
3/ Mức đóng:
 
- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở;
 
- Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
 
- Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
 
- Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
 
- Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
 
 4/ Mức hưởng:
 
BHYT đúng tuyến:
 
 Hưởng 100% đối với các trường hợp:
 
+ Đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3.
 
+  Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.
 
+ Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
 
- Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4
 
BHYT trái tuyến
 
 Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.
 
- Hưởng 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2021 trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh;
 
- Hưởng 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ 01/01/2016 tại bệnh viện tuyến huyện.
 
Như vậy, trường hợp điều trị ngoại trú vượt tuyến sẽ KHÔNG được hưởng BHYT
 
Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và được hưởng BHYT như đúng tuyến
 
Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo đúng tuyến
 
BHYT chuyển tuyến
 
Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:
 
- Hưởng 100% đối với các trường hợp:
 
+ Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3
 
+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi;
 
+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
 
+ Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;
 
+ Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
 
- Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4
 
- Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
 
5/ Thủ tục:
 
- Đại diện hộ gia đình ghi đầy đủ các thông tin vào tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý hoặc cơ quan BHXH; photocopy sổ hộ khẩu, nộp tờ khai cùng bản copy sổ hộ khẩu và sổ hộ khẩu gốc để Đại lý kiểm tra, đối chiều;
 
- Đại lý thu hoặc đại diện cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện, thực hiện việc đối chiếu giữa các tờ khai với sổ hộ khẩu; giữa sổ hộ khẩu gốc với bản copy, nếu đảm bảo xác thực thì Đại lý hoặc đại diện cơ quan BHXH ký vào tờ khai và bản copy sổ hộ khẩu để xác định trách nhiệm của mình, đồng thời tính toán mức đóng của từng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, chốt số tiền phải đóng của cả hộ.
HươngPT
Chia sẻ