Nghỉ ốm ngắn ngày có được hưởng bảo hiểm Y tế miễn phí không?

10:14 - 31/07/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động nghỉ ốm ngắn ngày vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.
Nghỉ ốm ngắn ngày có được hưởng bảo hiểm Y tế miễn phí không
Hình ảnh minh họa: Nghỉ ốm ngắn ngày có được hưởng bảo hiểm Y tế miễn phí không
 
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP:
 
“Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.”
 
Ngoài ra, khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:
 
“5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”
 
Như vậy, trong thời gian người lao động đang hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên; thì công ty và người lao động không phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.
 
Về mức hưởng bảo hiểm y tế:
 
Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế:
 
” 1.Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:
 
đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác”
 
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến như sau:
 
- Thứ nhất, tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 
- Thứ hai,  tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;
 
- Thứ ba, tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh.
Chia sẻ