Năm nay, thời gian làm việc, nghỉ hè  giáo viên được tính thế nào?

08:09 - 30/04/2020 Tin pháp luật
Dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên việc dạy và học của giáo viên, học sinh cũng có nhiều thay đổi so với mọi năm. Bộ Giáo dục và Đào cũng đã tạo ban hành Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên trong thời gian dịch bệnh.

Năm nay, thời gian làm việc, nghỉ hè  giáo viên được tính thế nào? Ảnh minh họa.

 

Thời gian làm việc và nghỉ hằng năm của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, dân tộc nội trú, bán trú, trường chuyên, lớp dành cho người khuyết tật, dự bị đại học được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.

 

Riêng giáo viên mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc tại Thông tư 48 năm 2011; chế độ làm việc của giảng viên đại học được nêu chi tiết tại Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT.

 

Đối với cấp học từ mầm non, tiểu học đến cấp 2, cấp 3, đại học dự bị, thời gian làm việc của giáo viên đều là 42 tuần.

 

Với giảng viên, thời gian làm việc thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học, và tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên là 1760 giờ sau khi trừ đi các ngày nghỉ.

 

Mặc dù thời gian để giảng dạy, học tập, nâng cao trình độ, chuẩn bị năm học, kết thúc năm học… của các cấp học có khác nhau nhưng tổng thời gian làm việc thường là 42 tuần và nghỉ hè 02 tháng (08 tuần). Riêng giảng viên thời gian làm việc được quy định khác hơn với các cấp học khác.

 

Tại Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc và chế độ nghỉ hè cho giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2019-2020 như sau: 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của các trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi); 

 

Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó…

 

Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông theo quy định. 

 

Do khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh, nên thời gian nghỉ hè của giáo viên năm học 2019-2020 sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học 2019-2020 (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020-2021.

 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như các công việc của từng giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý đảm bảo theo đúng quy định. 

 

Tailieuluat
Chia sẻ