Năm 2021, có thể chấm dứt hợp đồng không cần báo trước?

14:41 - 10/04/2020 Tin pháp luật
Bộ luật Lao động mới có hiệu lực vào năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi so với Bộ luật cũ. Trong đó, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 Năm 2021, có thể chấm dứt hợp đồng không cần báo trước? Ảnh minh họa.

 

Được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp nào?

 

Khoản 2 Điều 35, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước trong các trường hợp:

 

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;

 

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

 

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

 

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

 

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;

 

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

 

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

 

Được chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

 

Hiện nay, theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cần có một trong những lý do:

 

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

 

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

 

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước;

 

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền;

 

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

 

Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động:

 

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 - 36 tháng;

 

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

 

Riêng với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

Như vậy, năm 2021, khi Bộ luật Lao động mới có hiệu lực, người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động chỉ cần báo trước mà không cần lý do.

Tailieuluat
Chia sẻ