Mẫu chương trình thử việc nhân sự

Mẫu chương trình thử việc nhân sự là mẫu biểu dùng để yêu cầu, hướng dẫn, đánh giá phần công việc nhân sự mới thực hiện trong thời gian thử việc. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

  

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

 

Họ tên : ………………………………………………………………

Bộ phận : ………………………………………………...….

Chức vụ: ............................. ………………..

Thời gian thử việc: từ ngày...... ………đến ngày……….

Người Quản lý trực tiếp : ……………………………………….  Chức vụ : ……………………………………..

 

A.YÊU CẦU.

1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.                                         

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ TRỌNG (%)

KẾT QUẢ

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Bài thu họach
(Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….....

B. XÁC NHẬN :

 

Phòng TC-HC-NS

Ngày___ /___ /______

 

 

 

_________________________

Cấp Chủ quản trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc

Ngày___ /___ /______

 

 

__________________________

Ứng viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình

Ngày___ /___ /______

 

 

_________________________

 

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan