Điều kiện để được thi nâng ngạch đối với công chức

14:35 - 24/04/2020 Tin pháp luật
Ngạch công chức là chức danh công chức, phân theo từng ngành và thể hiện cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để được nâng ngạch, công chức phải trải qua một kỳ thi và cần đáp ứng điều kiện gì?

 Điều kiện để được thi nâng ngạch đối với công chức. Ảnh minh họa.

 

Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008 nêu rõ, công chức được nâng ngạch thông qua thi tuyển. Việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức.

 

Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019, ngoài hình thức thi nâng ngạch còn bổ sung thêm một hình thức nữa là xét nâng ngạch.

 

Khi đó, nếu công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn. Người được nâng ngạch thông qua thi hoặc xét còn được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng với ngạch mới.

 

Như vậy, từ 01/7/2020, khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực thì việc nâng ngạch của công chức được thực hiện thông qua 02 hình thức: Thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

 

Để được thi nâng ngạch, công chức phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 45 Luật năm 2008 gồm:

 

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu về công chức đảm nhận vị trí việc làm tương ứng ngạch dự thi;

 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.

 

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 24 năm 2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 161 năm 2018 hướng dẫn Luật 2008 có quy định cụ thể hơn về điều kiện để công chức được nâng ngạch như sau:

 

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi;

 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch hiện giữ;

 

- Đáp ứng về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;

 

- Có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký.

 

Như vậy, theo quy định hiện hành công chức phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, tư cách, đạo đức…. đồng thời, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thì được đăng ký dự thi nâng ngạch.

 

Từ 01/7/2020, công chức được xét nâng ngạch trong 02 trường hợp sau đây:

 

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

 

Theo đó, dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức cũng đã hướng dẫn cụ thể Luật sửa đổi năm 2019 cũng đã nêu cụ thể các “thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ” gồm:

 

+ Được khen thưởng từ Huân chương Lao động Hạng Ba trở lên hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (Áp dụng khi xét nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính);

 

+ Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên (áp dụng với ngạch nhân viên lên cán sự; từ ngạch cán sự lên chuyên viên).

 

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

 

Tailieuluat
Chia sẻ