Công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp nào?

08:18 - 02/05/2020 Tin pháp luật
Nhiều cán bộ, công chức định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thế nhưng, cũng có trường hợp chưa phải chuyển đổi vị trí công tác.

 

Công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp nào? Ảnh minh họa.

 

Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng mới (hiệu lực từ 01/7/2019) thì người có chức vụ, quyền hạn phải chuyển đổi vị trí công tác khi làm việc tại một số vị trí liên quan đến Công tác tổ chức cán bộ; Quản lý tài chính công, tài sản công đầu tư công; Tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

 

Cũng theo Điều 24 Luật Phòng chống tham nhũng đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

Theo khoản 2 Điều 25 Luật này thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm - 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

 

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 59/2019/NĐ-CP sẽ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định.

 

Việc chuyển đổi này phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức đơn vị.

 

Đồng thời, không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức mà phải được thực hiện theo kế hoạch cũng như phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Căn cứ theo phụ lục Nghị định 59 tùy vào từng ngành, lĩnh vực nêu tại mà thực hiện chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công, theo dõi, phụ trách, quản lý…

 

Điều 38 Nghị định 59, một số trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác như:

 

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

 

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

 

- Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên;

 

- Người đang biệt phái;

 

- Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

 

Người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ không phải chuyển đổi vị trí công tác.

Tailieuluat
Chia sẻ