Cha mẹ không được sang tên Sổ đỏ cho con trong những trường hợp nào?

14:06 - 04/06/2020 Tin pháp luật
Việc cha mẹ chuyển nhượng, tặng cho con quyền sử dụng đất hay còn gọi là sang tên Sổ đỏ cho con cái diễn ra khá phổ biến, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể thực hiện được việc sang tên Sổ đỏ.

Cha mẹ không được sang tên Sổ đỏ cho con trong những trường hợp nào? Ảnh minh họa.

 

Con không trực tiếp sản xuất nông nghiệp

 

Theo Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 thì: “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

 

Như vậy, nếu người con không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa từ người khác, kể cả cha mẹ.

 

Khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, khi đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xác nhận hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không.

 

Khi cha mẹ không đủ điều kiện sang tên

 

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định: người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 

- Đất không có tranh chấp;

 

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 

- Trong thời hạn sử dụng đất.

 

- Có Giấy chứng nhận, ngoại trừ 02 trường hợp:

 

+ Tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được quyền chuyển nhượng, tặng cho (khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013)

 

+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 (khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013).

 

Nếu cha mẹ nhận thừa kế quyền sử dụng đất dù đất đó chưa có Giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận vẫn được sang tên cho con.

 

Và nếu thiếu một trong các điều kiện trên thì cha mẹ không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho con.

 

 Khi con không sinh sống trong rừng phòng hộ

 

Theo khoản 4 Điều 191 và Điều 192 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp cha mẹ có quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng người con không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

 

Tailieuluat
Chia sẻ