Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2020

13:27 - 08/05/2020 Tin pháp luật
Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà người dân phải nộp khi được cấp Sổ đỏ hoặc sang tên Sổ đỏ, trừ trường hợp được miễn theo quy định.

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2020. Ảnh minh họa.

 

Thông thường, ngoài những trường hợp được miễn thì có các trường hợp phải đóng lệ phí trước bạ: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần nhà, đất; Tặng cho toàn bộ hoặc một phần nhà, đất...

 

Có 2 trường hợp tính lệ phí trước bạ nhà đất như sau:

 

1. Khi chuyển nhượng mà tiền trong hợp đồng cao hơn giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định

 

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định, trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển nhượng và được tính theo công thức:

 

Lệ phí trước bạ

=

0.5%

x

Giá chuyển nhượng


2. Khi giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định hoặc khi tặng cho, thừa kế nhà đất hoặc khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu

 

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

 

Mặc dù, nhà và đất đều có mức thu là 0.5% nhưng giá tính lệ phí trước bạ của nhà và đất trong trường hợp này là khác nhau.

 

- Mức nộp lệ phí với đất

 

Lệ phí trước bạ

=

0.5%

x

Diện tích

x

Giá 01 m2 tại Bảng giá đất

 

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định theo công thức:

 

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ

=

Giá đất tại Bảng giá đất
------------------

x

Thời hạn thuê đất

70 năm

 

- Mức nộp lệ phí đối với nhà ở:

 

Điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác định theo công thức:

 

Lệ phí trước bạ

=

0.5%

 x

 

(Diện tích

x

Giá

01 m2

x

Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

 

Cụ thể:

 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

 

. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

 

. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

 

- Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành.

 

- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

 

Tailieuluat
Chia sẻ