Bên vận chuyển làm mất hóa đơn đỏ xử lý ra sao?

14:59 - 19/09/2018 Tin pháp luật
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra trong công tác kế toán và việc mất hóa đơn là một trong nhiều rủi ro mà DN có thể gặp phải. Vậy khi phát hiện ra bên vận chuyển làm mất hóa đơn thì phải xử lý ra sao?
 
Căn cứ Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, quy định Xử lý mất, cháy, hỏng hoá đơn GTGT:
 
1. Cách xử lý khi mất hoá đơn GTGT Liên 2:
 
Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì bên bán và bên mua phải làm những thủ tục sau:
 
– Lập biên bản ghi nhận sự việc.
 
   + Trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.
 
– Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC (Nộp cho cơ quan thuế).
 
– Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
 
=> Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
 
– Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
 
Mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT liên 2 (Theo điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC):
 
– Nếu bên bán làm mất: Phạt từ 10 – 20 triệu
 
– Nếu bên mua làm mất: Phạt từ 2 – 4 triệu 

Hình ảnh minh họa: Bên vận chuyển làm mất hóa đơn đỏ xử lý ra sao?
 
2. Cách xử lý khi mất hoá đơn đầu ra:
 
Doanh nghiệp khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn (Dù là đã lập hoặc chưa lập) thì phải làm những thủ tục sau:
 
– Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn mẫu BC21/AC để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 
– Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 
Mức phạt khi làm mất hoá đơn GTGT đầu ra:
 
– Phạt từ 10 – 20 triệu.
 
Chú ý: Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hoá đơn. Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện ra việc các bạn gộp nhiều lần mất lại làm 1 báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần mất hoá đơn.
 
3. Trường hợp làm mất hoá đơn liên 2 liên quan đến bên thứ 3:
 
VD: Bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.
HươngPT
Chia sẻ