Cách xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT

09:27 - 13/08/2018 Tin pháp luật
Hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) là một loại hóa đơn VAT. Đây là loại hóa đơn được các cơ quan doanh nghiệp và chi cục thuế chú ý nhiều nhất. Theo định nghĩa về loại hóa đơn gtgt nó được dùng cho các tổ chức kê khai. Nếu không may bị mất hóa đơn GTGT mà không kê khai rõ lý do sẽ bị xử phạt theo quy định.
1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra:
 
Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập) thì cách xử lý như sau:
 
– Lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)
 
+ Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Cách xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT

Hình ảnh minh họa: Cách xử lý khi bị mất hóa đơn GTGT
 
Mức xử phạt khi mất hóa đơn đầu ra:
 
Kể từ ngày 1/8/2016 Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:
 
“g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
 
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
 
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
 
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.
 
2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2):
 
Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì cách xử lý như sau:
 
a. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:
 
– Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào,
– Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền),
– Đóng dấu (nếu có) trên biên bản. 
– Nôp phạt từ 2 – 4 triệu. Theo điều 12 của TT 10/2014/TT-BTC – Xử phạt vi phạm hóa đơn.
 
b. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
 
Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.
 
Lưu ý: Kể từ ngày 1/8/2016 Theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Cụ thể như sau:
 
“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
 
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
 
Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền”.

 

Chia sẻ