Hộ kinh doanh cá thể có được phép xuất hóa đơn đỏ không?

09:04 - 12/09/2018 Tin pháp luật
Cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh nhỏ lẻ dưới hình thức hộ kinh doanh thì cơ sở đó không thể xuất hóa đơn đỏ GTGT được, mà chỉ có thể xuất hóa đơn bán hàng cho khách được thôi. Muốn xuất hóa đơn GTGT cơ sở đó phải thành lập công ty và đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 
Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại hóa đơn dùng cho các tổ chức khai thuế và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động như: bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong khu vực nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được xem như xuất khẩu. Trên hóa đơn đỏ sẽ ghi các thông tin như tên, địa chỉ hay mã số thuế của hai bên bán và mua, liệt kê danh mục hàng hóa, ngày thực hiện giao dịch , tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải trả.
 
Hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn đỏ
 
Tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, hóa đơn VAT được định nghĩa là loại hóa đơn chỉ dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:
 
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa;
 
- Hoạt động vận tải quốc tế;
 
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
 
Trong khi đó, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013, phương pháp khấu trừ chỉ được áp dụng đối với:
 
- Các cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;
 
- Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.
 
Từ các căn cứ nêu trên có thể khẳng định, hộ kinh doanh không được khai, tính thuế GTGT theo phương phương pháp khấu trừ; do đó, không phải là đối tượng được xuất hóa đơn đỏ. Nếu muốn xuất hóa đơn đỏ, hộ kinh doanh phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

 Hình ảnh minh họa: Hộ kinh doanh cá thể có được phép xuất hóa đơn đỏ không?
 
 
Hộ kinh doanh xuất hóa đơn GTGT như thế nào?
 
Theo điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu thuộc đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế.
 
Điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư trên quy định rõ về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:
 
- Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho hộ kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn;
 
- Đối với các lần mua sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình khai kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho hộ kinh doanh trong ngày với số lượng không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.
 
- Trường hợp hộ kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.
 
Như vậy, dù không thể xuất hóa đơn đỏ như doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn do cơ quan thuế bán theo tháng.

 

HươngPT
Chia sẻ