Mua bán nhà, đất bằng giấy tờ viết tay có được Nhà nước công nhận?

09:42 - 11/09/2018 Tin pháp luật
Thống kê cho thấy đến giai đoạn hiện nay, rất nhiều căn nhà được mua bán bằng giấy tờ tay và chủ các căn nhà này vẫn không thực hiện các thủ tục hợp pháp hoá giấy tờ mua bán nhà. Với xu hướng phát triển và hội nhập như hiện nay, cần thiết phải thừa nhận các loại giao dịch mua bán nhà bằng giấy tờ tay.
 
Việc mua bán nhà bằng giấy tờ tay được xem là một trong những hình thức mua bán phổ biến nhất từ trước đến nay mặc dù chưa được Nhà nước công nhận rộng rãi. 
 
Không phủ nhận nhiều lợi ích mang lại từ việc mua bán nhà bằng giấy tờ tay ở thời điểm trước đây đó là thủ tục mua bán đơn giản, dễ dàng và “tránh” được các khoản thuế. Tuy nhiên, người mua, kẻ bán cũng sẽ gặp không ít các rủi ro pháp lý, chẳng hạn như khi có tranh chấp thì Toà không thừa nhận giá trị pháp lý của loại giao dịch đó hoặc khi bị lừa đảo, giả mạo…
 
Do vậy, mà nhiều quy định mới ra đời đã công nhận sự hiện diện của giấy tờ tay khi mua bán nhà kèm theo những điều kiện nhất định.

Mua bán nhà, đất bằng giấy tờ viết tay có được Nhà nước công nhận

Hình ảnh minh họa: Mua bán nhà, đất bằng giấy tờ viết tay có được Nhà nước công nhận
 
Trường hợp 1:
 
Theo quy định trước đây, không công nhận các giao dịch, đặc biệt là mua bán nhà mà không có văn bản, hợp đồng không được công chứng, nghĩa là không công nhận giấy tờ tay. Nhưng từ khi Bộ luật dân sự 2015 ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, đã thừa nhận giá trị pháp lý của giấy tờ tay khi mua bán nhà (được quy định tại Điều 129). Tuy nhiên, phải đáp ứng điều kiện là một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ của mình trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Toà án sẽ ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
 
Trường hợp 2:
 
Khi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất và thuộc 1 trong các trường hợp:
 
- Khi sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước 01/01/2008
 
- Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ 01/01/2008 đến trước 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
 
- Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước 01/07/2014.
 
Ngoài ra, Nghị định 01 còn quy định rút ngắn thời gian đối với nhiều thủ tục hành chính, cụ thể:
 
- Thủ tục đăng ký, cấp ‘sổ đỏ’ cho cá nhân và tổ chức tối đa là 15 ngày, quy định cũ 30 ngày.
 
- Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá tài sản... không quá 10 ngày, quy định cũ không quá 15 ngày.
 
- Cấp lại ‘sổ đỏ’ bị mất không quá 10 ngày, quy định cũ không quá 30 ngày.
 
- Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính.. còn 10 ngày, quy định cũ 15 ngày.
 
HươngPT
Chia sẻ