Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt trong phiên tòa sơ thẩm

Mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt trong phiên tòa sơ thẩm là mẫu đơn được lập để gửi lên tòa án nhân dân về việc xin vắng mặt trong phiên tòa sơ thẩm vì một lý do nào đó. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

.................., ngày......tháng......năm .........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

          Kính gửi :    TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………….

Tôi là: ……................................., sinh năm ……..........................

CMND số:…………… do Công an ………….. cấp ngày …………

Hộ khẩu: ……..........................……..........................……............. 

Chỗ ở hiện tại: ………..……..........................……........................

Tôi là ………….. trong vụ án ly hôn mà nguyên đơn là…………. bị đơn là ………….. Vụ án đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.

Tôi xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa tôi và..................... vào ngày.... tháng........năm. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận rộn hoặc…lý do khác) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt trong tất các các buổi làm việc của Tòa án và xin được vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án các cấp. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tôi xin gửi kèm tất cả giấy tờ có liên quan đến vụ án mà tôi có cũng như trình bày quan điểm của tôi về việc phân chia tài sản chung và quyền nuôi con như sau: 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Người làm đơn

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan