Lợi thế dành cho những doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động

08:54 - 10/09/2018 Tin pháp luật
Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ lẻ có quy mô nhân sự ít dưới 10 người xuất hiện ngày càng nhiều làm cho nền kinh tế năng động: vì doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ, nên dễ điều chỉnh (xét về mặt lý thuyết) hoạt động. Đóng góp không nhỏ giá trị GDP cho quốc gia.
 
Lợi thế dành cho những doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động
 
1. Không cần tổ chức hội nghị người lao động
 
Khoản 1 Điều 14 Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị này được tổ chức 12 tháng một lần và thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc…
 
2. Không phải đăng ký nội quy lao động
 
Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
 
Doanh nghiệp dưới 10 người lao động không cần ban hành nội quy lao động bằng văn bản; doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận các nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện.
 
Đáng chú ý, khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định doanh nghiệp có dưới 10 lao động không phải đăng ký nội quy lao động.
 
Theo đó, doanh nghiệp có dưới 10 lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động.

Lợi thế dành cho những doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động

 Hình ảnh minh họa: Lợi thế dành cho những doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động
 
3. Được áp dụng thủ tục về thuế và kế toán đơn giản
 
Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, nếu doanh nghiệp có dưới 10 lao động tham gia BHXH sẽ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.
 
Hiện nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nêu trên được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần, được điều chỉnh sai sót trong báo cáo tài chính của các kỳ trước vào kỳ phát hiện sai sót…
 
Tuy nhiên, để được áp dụng thủ tục về thuế và kế toán đơn giản, các doanh nghiệp trên còn phải đáp ứng thêm tiêu chí: Doanh thu tối đa 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn tối đa 3 tỷ đồng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; doanh thu tối đa 10 tỷ đồng hoặc tổng vốn tối đa 3 tỷ đồng đối với doanh nghiệp lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
 
4. Được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương
 
Nội dung này nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Cụ thể, theo dự thảo này, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt trụ sở.
 
Cũng liên quan đến thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, sắp tới Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; theo đó, các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương đang áp dụng hiện nay có thể sẽ bị bãi bỏ.
HươngPT
Chia sẻ