File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Xem và tải về file Excel tính thuê thu nhập cá nhân năm 2019 mới và chuẩn nhất, áp dụng cho mọi công ty, doanh nghiệp.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ
File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 được lập dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
 
- Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);
 
- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013);
 
- Luật sửa đổi các Luật về Thuế năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).
 
 

File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019

 Ảnh chụp File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019
 
Với File Excel tính thuế thu nhập cá nhân 2019 này sẽ phần nào giúp tính nhanh và chuẩn xác nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và công sức của người dùng.

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan