Có được ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?

10:14 - 05/09/2018 Tin pháp luật
Theo Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 việc ủy quyền nộp phạt vi phạm về an toàn giao thông là một giao dịch dân sự bình thường; vì vậy, bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người thân trong gia đình thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm an toàn giao thông.
 
Căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 về đại diện theo ủy quyền:
 
“1. Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
 
2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân”.
 
Theo đó, việc ủy quyền nộp phạt vi phạm về an toàn giao thông là một giao dịch dân sự bình thường; vì vậy, bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho người thân trong gia đình thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm an toàn giao thông. 

Có được ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?

 Hình ảnh minh họa: Có được ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?
 
Khi thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây: 
 
+ Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi bạn cư trú hoặc phải được công chứng theo quy định của pháp luật;
 
+ Biên bản xử phạt vi phạm giao thông;
 
+ Bản sao chứng thực Giấy CMND của bạn
 
+ Bản chính CMND của người được ủy quyền.
HươngPT
Chia sẻ