Có được nghỉ bù khi nghỉ việc riêng trùng với ngày nghỉ hàng tuần

10:23 - 04/09/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định về việc cho nghỉ bù đối với trường hợp nghỉ việc riêng khi trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.
 
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 Bộ Luật lao động 2012 như sau:
 
“Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
 
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
 
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
 
b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
 
c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.”

Có được nghỉ bù khi nghỉ việc riêng trùng với ngày nghỉ hàng tuần

            Hình ảnh minh họa: Có được nghỉ bù khi nghỉ việc riêng trùng với ngày nghỉ hàng tuần
 
Bên cạnh đó, mức tiền lương ngày nghỉ việc riêng được xác định theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:
 
“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”
 
Ví dụ: Khi bạn kết hôn bạn sẽ được nghỉ 3 ngày và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, 3 ngày nghỉ việc riêng của bạn lại trùng với một ngày chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần và theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định về việc cho nghỉ bù đối với trường hợp nghỉ việc riêng khi trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.
 
Do đó; bạn sẽ không được nghỉ bù khi nghỉ kết hôn trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nhưng vẫn được hưởng nguyên lương, tức là vẫn được hưởng lương của ngày nghỉ kết hôn trùng với ngày nghỉ hàng tuần.
ThanhNT
Chia sẻ