Cách kiểm tra để biết công ty có đóng BHXH cho bạn hay không?

11:25 - 11/09/2018 Tin pháp luật
Từ năm 2017, theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 doanh nghiệp phải trả sổ BHXH cho người lao động tự lưu giữ. Tuy nhiên trên sổ BHXH không thể hiện mức đóng và thời gian đóng BHXH đến hiện tại, vì thế để kiểm tra được việc doanh có đóng BHXH cho bạn đúng hay không, bạn có thể tham khảo và thực hiện theo những bước sau:
 
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 18% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào các quỹ ốm đau và thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất…
 
Dưới đây là cách kiểm tra công ty có đóng bảo hiểm xã hội hay không?
 
Bước 1: Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội tại đường link:
 
baohiemxahoi.gov.vn > Tra cứu> Tra cứu hộ gia đình
Cách kiểm tra để biết công ty có đóng BHXH cho bạn hay không?
Tại giao diện Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, điền các thông tin:
 
- Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố nơi đăng ký thường trú
 
- Họ tên
 
- Mã xác thực
 
- Số điện thoại nhận mã OTP.
 
Bấm Lấy mã OTP
 
Bước 2: Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại đường link:
 
baohiemxahoi.gov.vn > Tra cứu >  Tra cứu quá trình tham gia BHXH
Tại giao diện Tra cứu quá trình tham gia BHXH, điền các thông tin:
 
- Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi đăng ký tham gia BHXH
 
- Cơ quan BHXH tương ứng với tỉnh thành nơi đăng ký tham gia BHXH
 
- Số CMND
 
- Họ tên
 
- Mã số BHXH: Điền mã số BHXH vừa được cấp ở Bước 1
 
- SĐT nhận OTP
 
Bấm Lấy mã OTP
HươngPT
Chia sẻ