Thời hạn đổi bằng lái xe máy sang dạng PET

10:42 - 19/07/2018 Tin pháp luật
Tùy thời gian cấp ghi trên giấy phép lái xe, mọi công dân phải thực hiện chuyển đổi sang bằng PET theo lộ trình trước năm 2020.
 

Thời hạn đổi bằng lái xe máy sang dạng PET

Hình ảnh minh họa: Đổi giấy phép lái xe sang dạng PET
 
Tại mục 15, Điều 1, Thông tư 38/2013/TT-BGTVT (thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/3/2014), thời hạn đổi giấy phép lái xe 2 bánh bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo quy định sau:
 
Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):
 
Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31/12/2016.
 
Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31/12/2017.
 
Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31/12/2018.
 
Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31/12/2019.
 
Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31/12/2020.
 
Hồ sơ quy định đổi giấy phép lái xe bao gồm:
 
- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của thông tư này.
 
- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc).
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, cụ thể: người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 hoặc người có giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng.
 
- Bản sao chụp giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn giấy phép lái xe).
 
- Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh và phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu.
Chia sẻ