Sau khi sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

14:06 - 06/08/2018 Tin pháp luật
Khi mang bầu, sinh con, bên cạnh việc chăm lo cho sức khỏe, sự phát triển của bé thì mẹ cũng cần nắm rõ những quy định của pháp luật về chế độ hưởng trợ cấp thai sản để đảm bảo được hưởng đúng và đủ quyền lợi.
Mẹ sinh con xong được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương hàng tháng của 6 tháng liền kề trước khi sinh. Ngoài ra, còn có cả trợ cấp một lần khi sinh con và nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tương đương là với 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi bé.

Sau khi sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Hình ảnh minh họa: Sau khi sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản?
 
Thời gian được hưởng trợ cấp thai sản:
 
Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian giải quyết chế độ thai sản như sau:
 
- Trong 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động.
 
- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 
- Trong 10 ngày, kể từ nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả tiền thai sản cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Như vậy, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh. Tối đa trong 20 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động sẽ được trả tiền thai sản.
 
Về hồ sơ để được giải quyết chế độ thai sản, theo Điều 101 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con chỉ cần phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con. Riêng trường hợp con chết sau sinh thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử của con; trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì phải nộp bản sao giấy chứng tử của mẹ…
Chia sẻ