Quy trình xử lý kỷ luật đảng viên như thế nào?

09:14 - 05/07/2018 Tin pháp luật
Có 4 hình thức xử lý kỷ luật Đảng viên. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên tùy vào việc Đảng viên vi phạm đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự với mức án thấp hơn án phạt cải tạo không giam giữ hay Đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm và bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên.
Trước khi đi vào quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên, bạn cần nắm rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật quan trọng sau đây:
 
4 hình thức xử lý kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
 
Đối với trường hợp Đảng viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
 
- Không xử lý nội bộ.
 
- Bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì bị khai trừ.
 
- Bị Tòa tuyên án thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ: tùy mức độ mà xử lý theo 3 hình thức còn lại.
 
Kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật Đoàn thể và các hình thức xử lý pháp luật khác
 
Thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng viên:
 
- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
 
- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
 
- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
 
Lưu ý: Thời hiệu được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm.

quy trình xử lý Đảng viên vi phạm

Hình ảnh minh họa: Đại hội Đảng XII (Nguồn: Soha)

Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên:
 
Có 2 trường hợp:
 
Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự với mức án thấp hơn án phạt cải tạo không giam giữ
 
Bước 1: Đảng viên vi phạm thực hiệm kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật
 
- Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện bản tự kiểm điểm.
 
- Sau khi thảo luận, góp ý và kết luận thì biểu quyết kỷ luật.
 
Bước 2: Tổ chức đảng vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết định
 
Bước 3: Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến
 
Bước 4: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp
 
Nếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên
 
Bước 5: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
 
Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định.
 
Trường hợp 2: Đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm và bị Tòa  tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên
 
Bước 1: Chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền bắt, khám xét khẩn cấp Đảng viên vi phạm, Thủ trưởng cơ quan đó phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó.
 
Bước 2: Xem xét kỷ luật Đảng viên vi phạm không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của Tòa
 
 Áp dụng đối với Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam.
 
Lưu ý:
 
- Khai trừ Đảng hoặc xóa tên trong danh sách Đảng (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật đối với trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
 
- Quyết định cho Đảng viên sinh hoạt trở lại và thực hiện xử lý kỷ luật theo đúng quy trình đối với trường hợp Đảng viên vi phạm bị tòa án tuyên phạt hình phạt thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Chia sẻ