Quy định về quyền sở hữu nhà, đất của người nước ngoài, Việt kiều tại VN

15:46 - 19/09/2018 Tin pháp luật
Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ tháng 7-2015 đã mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào đầu tư, làm việc, sinh sống tại Việt Nam, trong đó có kiều bào, được sở hữu nhà; góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, kích thích nền kinh tế phát triển, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Số lượng và thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam phải thuộc một trong các đối tượng sau đây: 

- Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam;

- Người có công đóng góp với đất nước;

- Nhà văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam;

- Người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam.

(Điều 3 của Nghị định 81/2001/ NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ)

Quy định về quyền sở hữu nhà, đất của người nước ngoài, Việt kiều  tại VN

Hình ảnh minh họa: Quy định về quyền sở hữu nhà, đất của người nước ngoài, Việt kiều  tại VN

 

Nghị định 81/2001/NĐ-CP qui định các đối tượng trên muốn được mua nhà để ở tại Việt Nam phải là người về thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam và có đủ các giấy tờ sau: 


- Hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ của nước ngoài cấp. Trong trường hợp sử dụng hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ của nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận đăng ký công dân. 

- Nếu thuộc diện là người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam thì phải có đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại Việt Nam và được cấp có thẩm quyền của cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam chấp thuận. 


HươngPT
Chia sẻ