Phương tiện tạm giữ bị hư hỏng, chủ phương tiện có được bồi thường không?

09:49 - 15/08/2018 Tin pháp luật
Khi phương tiện tạm giữ bị hư hỏng thì chủ phương tiện có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản về việc tài sản trong thời gian tạm giữ bị mất, đánh tráo, hư hỏng, thiếu hụt và yêu cầu cơ quan quản lý tang vật, phương tiện bồi thường theo quy định tại điều 10- Nghị định 115/2013/NĐ-CP.
Phương tiện tạm giữ bị hư hỏng, chủ phương tiện có được bồi thường không?
Hình ảnh minh họa: Phương tiện tạm giữ bị hư hỏng có được bồi thường không?
 
Căn cứ Điều 4 Nghị định 115/2013/NĐ-CP quản lý bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính quy định về các hành vi nghiêm cấm như sau:
 
Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 
1. Chiếm đoạt, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, thay thế tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và các hành vi trục lợi khác.
 
2. Vi phạm niêm phong, mang tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu ra khỏi nơi tạm giữ, bảo quản trái phép.
 
3. Làm mất, thiếu hụt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.
Như vậy, Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu bị nghiêm cấm không được làm mất, thiếu hụt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu.
 
Điều 10 Nghị định  115/2013/NĐ-CP cũng quy định về quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu như sau:
 
Điều 10. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu:
 
1. Khiếu nại, tố cáo hành vi, quyết định trái pháp luật của người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
2. Kiểm tra trước khi nhận lại tang vật, phương tiện khi hết thời hạn bị tạm giữ.
 
3. Yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản về việc tài sản trong thời gian tạm giữ bị mất, đánh tráo, hư hỏng, thiếu hụt và yêu cầu cơ quan quản lý tang vật, phương tiện bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
Với các quy định nêu trên, khi phát hiện phương tiện tạm giữ bị hư hỏng, bạn có quyền yêu cầu lập biên bản và yêu cầu cơ quan quản lý xe của bạn bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
HươngPT
Chia sẻ