Những đối tượng được trợ giúp pháp lý 2018 cần đáp ứng điều kiện gì?

10:37 - 02/08/2018 Tin pháp luật
Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 với những quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động TGPL, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách, trẻ em, đối tượng yếu thế trong xã hội...
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Những đối tượng được trợ giúp pháp lý 2018 cần đáp ứng điều kiện gì

Hình ảnh minh họa: Điều kiện để những đối tượng được trợ giúp pháp lý 2018 
 
Theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, những nhóm người sau đây thuộc diện được trợ giúp pháp lý:
 
1. Người có công với cách mạng.
 
2. Người thuộc hộ nghèo.
 
3. Trẻ em.
 
4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 
6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
 
7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
 
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
 
b) Người nhiễm chất độc da cam;
 
c) Người cao tuổi;
 
d) Người khuyết tật;
 
đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
 
e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;
 
g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
 
h) Người nhiễm HIV.
 
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
 
Điều kiện để được trợ giúp pháp lý miễn phí 2018
 
Các đối tượng được trợ giúp pháp lý phải nộp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.
 
Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 08/2017/TT-BTP, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý như sau:
 
- Giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng gồm một trong các giấy tờ sau:
 
1. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
 
2. Quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
 
3. Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Bằng Anh hùng, Bằng Có công với nước;
 
4. Quyết định trợ cấp, phụ cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 
5. Quyết định hoặc giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
 
- Giấy tờ chứng minh người thuộc hộ nghèo là giấy chứng nhận hộ nghèo. 
 
- Giấy tờ chứng minh là trẻ em gồm một trong các giấy tờ sau:
 
1. Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu;
 
2. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em;
 
3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
Chia sẻ