Người lao động làm cùng lúc 2 công ty cần biết điều gì?

10:19 - 20/08/2018 Tin pháp luật
Luật lao động không hề cấm người lao động làm cùng lúc 2, 3 công ty, tuy nhiên, người lao động cần phải đảm bảo nghĩa vụ công việc của mình đối với từng công ty và không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật.
Người lao động làm cùng lúc 2 công ty cần biết điều gì?
 
Hình ảnh minh họa: Người lao động làm cùng lúc 2 công ty cần biết điều gì?
 
Điều 21 Bộ luật lao động 2012 có quy định:
 
VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 
Bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin trong hợp đồng lao động, có đầy đủ các nội dung sau không?
 
- Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 
- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 
- Công việc và địa điểm làm việc;
 
- Thời hạn của hợp đồng lao động;
 
- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 
- Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 
- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
 
Lưu ý rằng: Một số công ty sẽ có điều khoản buộc người lao động không được làm cùng lúc nhiều công ty, đây là thỏa thuận trái pháp luật lao động. Tuy nhiên, có thể tại nội dung này có thêm các nội dung liên quan đến bảo mật, bí mật kinh doanh…nên bạn cần lưu ý vấn đề này.
 
Bởi khi có tranh chấp xảy ra giữa người lao động và người sử dụng lao động về vấn đề người lao động cùng lúc làm nhiều công ty thì Tòa án sẽ tuyên nội dung thỏa thuận trên là trái pháp luật nên hợp đồng lao động bị vô hiệu 1 phần, nhưng có thể bạn sẽ bị kiện vì hành vi vi phạm bảo mật, bí mật kinh doanh…
 
VỀ CÁC KHOẢN BHXH, BHYT, BHTN
 
Nguyên tắc đóng BHXH, BHTN đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên:
 
Bạn chỉ cần đóng BHXH, BHTN đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, tức là với công ty đầu tiên bạn giao kết hợp đồng lao động, còn các công ty còn lại thì không phải đóng, tuy nhiên, người sử dụng lao động của các công ty còn lại này phải thanh toán thêm cho bạn một khoản bằng với khoản BHXH, BHTN mà đáng lý ra họ phải đóng cho bạn.
 
Nguyên tắc đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất:
 
Trong số các công ty mà người lao động cùng lúc làm việc thì nơi nào có mức lương cao nhất thì người lao động thực hiện đóng BHYT theo HĐLĐ tại nơi đó.
 
VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHẢI NỘP
 
Tiền lương, tiền công của bạn vẫn tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, bạn chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc tại một nơi làm việc, những nơi còn lại không được tính giảm trừ.
 
VỀ BÍ MẬT KINH DOANH
 
Khi đã làm cùng lúc 2, 3 công ty thì bạn cần tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bởi nếu vi phạm, bạn có thể bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức hay nghiêm trọng hơn là sa thải.
HươngPT
Chia sẻ