Nghiêm cấm người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ ngày và liên tục quá 4 giờ

11:25 - 02/08/2018 Tin pháp luật
Thời gian làm việc của người lao động được quy định nghiêm ngặt, nhất là những ngành nghề đặc biệt trong đó có điều khiển phương tiện đường bộ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Nghiêm cấm người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ ngày và liên tục quá 4 giờ
       Hình ảnh minh họa: Nghiêm cấm người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ ngày và liên tục quá 4 giờ
 
Thứ nhất: Theo quy định của Bộ luật lao động 2012
 
“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường:
 
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
 
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
 
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
 
3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
 
Điều 105. Giờ làm việc ban đêm
 
Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.”
 
Thời gian làm việc bình thường sẽ là không quá 08 giờ và được quy định thời gian nghỉ ngơi cụ thể.
 
Thứ hai: Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008
 
“Điều 65. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô: 
 
1. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.
 
2. Người vận tải và người lái xe ô tô chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.”
Thứ ba: Theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ – CP
 
“6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
a) Vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng độc hại, dễ cháy, dễ nổ hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách trên xe chở hành khách;
 
b) Chở người trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý của xe;
 
c) Hành hung hành khách;
 
d) Điều khiển xe ô tô quá thời gian quy định;
 
đ) Xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu (biển hiệu) theo quy định hoặc có nhưng đã hết hạn.”
 
Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.
Chia sẻ