Mức phạt khi điều khiển xe máy không có biển số, bị che mất biển số xe?

10:44 - 10/08/2018 Tin pháp luật
Theo Khoản 1 điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi xe máy bị che mất biển số.
Mức phạt khi điều khiển xe máy không có biển số, bị che mất biển số xe?
Hình ảnh minh họa: Mức phạt khi điều khiển xe máy không có biển số, bị che mất biển số xe
 
Thứ nhất, trường hợp xe máy bị che mất biển số xe
 
Căn cứ Điểm b Khoản 1 điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định:
 
“Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông
 
1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
b) Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng;”
 
Như vậy, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi xe máy bị che mất biển số.
 
Thứ hai, trường hợp đối với xe máy không có biển số
 
Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 và Điểm b Khoản 5 Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì:
 
“Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông.
 
3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
c) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
5. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
 
b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều này bị tịch thu Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định;”
 
Bên cạnh đó, Điểm g Khoản 1 Điều 78 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có quy định:
 
“Điều 78. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm"
 
1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tạiKhoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính:
 
g) Khoản 3 Điều 17;”
 
Như vậy, với lỗi điều khiển xe không gắn biển số sẽ bị:
 
– Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng;
 
– Tạm giữ phương tiện đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt  để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính.
Chia sẻ