Mức đóng lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ

15:51 - 06/09/2018 Tin pháp luật
 
Căn cứ Điểm b và Điểm d Khoản 3 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định như sau:
 
“Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ
 
3. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác
 
b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của loại tài sản tương ứng thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
 
d) Giá trị còn lại của xe = giá trị tài sản mới nhân với (x) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản
 
Trong đó tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định như sau:
 
– Tài sản mới: 100%.
 
– Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 90%
 
– Thời gian đã sử dụng từ trên 1 đến 3 năm: 70%
 
– Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
 
– Thời gian đã sử dụng từ trên 6 đến 10 năm: 30%
 
– Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
 
Đối với tài sản đã qua sử dụng, thời gian đã sử dụng được tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ”.

Mức đóng lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ

Hình ảnh minh họa: Mức đóng lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ
 
Thứ hai, mức thu lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ
 
Căn cứ khoản 4 Điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC:
 
“Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ
 
4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
 
a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
 
Thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trong đó: Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; Thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị”
 
Lệ phí trước bạ khi mua xe máy cũ = Giá trị xe mới tại thời điểm đăng ký (x) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản(70%) ( x ) mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (2%) 
HươngPT
Chia sẻ