Ly hôn khi chồng/ vợ đang đi tù có được giải quyết không?

11:10 - 10/08/2018 Tin pháp luật
Khi người chồng/ vợ đang bị lãnh án đi tù thì người còn lại có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn.
Ly hôn khi chồng/ vợ đang đi tù có được giải quyết không?
Hình ảnh minh họa: Ly hôn khi chồng/ vợ đang đi tù có được giải quyết không? 
 
Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ (chồng) có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
 
Do đó, trong trường hợp khi người chồng/ vợ đang chấp hành hình phạt tù nên bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Mặt khác, căn cứ Khoản 1 Điều 28, điểm a Khoản 1 Điều 35 và điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:
 
“Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
 
1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 
Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện
 
1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
 
a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;
 
Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ
 
1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
 
a) Tòa án nơi bị đơn cư trú , làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;”
 
Theo đó, trường hợp chồng/ vợ bạn đang chấp hành hình phạt tù thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ ly hôn đơn phương đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng/ vợ bạn cư trú trước khi chấp hành hình phạt tù. Sau khi Tòa án thụ lý đơn ly hôn thì Tòa án sẽ ủy thác cho Tòa địa phương nơi có trại giam mà chồng/ vợ bạn đang chấp hành hình phạt tù để lấy ý kiến của người chồng/ vợ. Sau đó sẽ tiến hành xét xử ly hôn vắng mặt. 
 
 
Chia sẻ