Lỗi không đóng cửa xe khi đang chạy của ô tô khách bị xử phạt lên đến 800.000 đồng

10:13 - 15/08/2018 Tin pháp luật
Lỗi không đóng cửa xe khi đang chạy của ô tô khách bị xử phạt theo Khoản 5 Điều 70 Luật giao thông đường bộ năm 2008 từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
Lỗi không đóng cửa xe khi đang chạy của ô tô khách bị xử phạt lên đến 800.000 đồng
 Hình ảnh minh họa: Lỗi không đóng cửa xe khi đang chạy của ô tô khách bị xử phạt lên đến 800.000 đồng
 
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 70 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về trách nhiệm của người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khách như sau:
 
“Điều 70. Trách nhiệm của người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách
 
5. Đóng cửa lên xuống của xe trước và trong khi xe chạy.”
 
Bên cạnh đó, Điểm đ Khoản 3 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách với lỗi vi phạm trên như sau:
 
“Điều 23. Xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ
 
3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
a) Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy;”
 
Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như sau:
 
“Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
 
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
 
đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;”
HươngPT
Chia sẻ