Lỗi đi ngược chiều bị xử phạt như thế nào?

13:26 - 14/09/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của pháp luật, người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều của đường một chiều thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe đi ngược chiều còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 
Trường hợp nào thì bị xử phạt lỗi đi ngược chiều?
 
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, lỗi đi ngược chiều được xác định khi bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
- Đi ngược chiều của đường một chiều.
 
- Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều".
 
Ngoài ra, nếu ở đường hai chiều, mà bạn điều khiển xe đi sát phía bên trái thì sẽ bị xử phạt theo lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Mức phạt của lỗi điều khiển xe mô tô, xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình là từ 300.000 đồng - 400.000 đồng, nếu thực hiện hành vi mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Lỗi đi ngược chiều bị xử phạt như thế nào?

Hình ảnh minh họa: Lỗi đi ngược chiều bị xử phạt như thế nào?

 
Mức phạt cụ thể của lỗi đi ngược chiều đối với từng loại phương tiện như sau:
 
Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định về Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định như sau:
 
- Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP), bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng (Điểm b Khoản 12 Điều 5).
 
- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng (Điểm i Khoản 4 Điều 6), bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng (Điểm b Khoản 12 Điều 6).
 
- Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 7), nếu thực hiện hành vi gây tai nạn giao thông thi bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, Chứng chỉ bồi dưỡng về giao thông đường bộ (Điểm b Khoản 9 Điều 7).
HươngPT
Chia sẻ