Không có sổ hộ khẩu có xin cấp lại thẻ căn cước công dân được không?

10:20 - 23/07/2018 Tin pháp luật
Việc cấp lại thẻ căn cước công dân bắt buộc phải có sổ hộ khẩu theo quy định. Vậy nên, khi bạn không có sổ hộ khẩu thì cần làm đơn trình báo đến UBND xã, phường để được giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình. Bạn có thể làm sổ hộ khẩu mới với địa chỉ thường trú hiện tại. Sau đó là thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.
 Không có sổ hộ khẩu có xin cấp lại thẻ căn cước công dân được không?
Hình ảnh minh họa: Không có sổ hộ khẩu có xin cấp lại thẻ căn cước công dân được không?
 
Thực hiện thủ tục Căn cứ theo Điều 3, Điều 5 và Điều 6 Văn bản hợp nhất: tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN - BCA ngày 26/09/2013 của Bộ Công An như sau:
 
Điều 6. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân
 
1. Công dân quy định tại khoản 1 Điều 3 có nghĩa vụ phải đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân:
 
b) Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo Điều 5 Nghị định này.
 
- Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân. Trường hợp cấp lại thì đơn phải có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú[9].
 
- Xuất trình hộ khẩu thường trú;
 
- Xuất trình quyết định thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;
 
- Chụp ảnh;
 
- In vân tay hai ngón trỏ;
 
- Khai tờ khai xin cấp Chứng minh nhân dân;
 
- Nộp lại Chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng, hư hỏng hoặc có thay đổi nội dung theo quy định tại các điểm c, d, e Điều 5 Nghị định này.
 
- Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan công an cấp huyện nơi bạn đang cư trú
 
- Thời gian cấp lại 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại
 
Việc cấp lại chứng minh nhân dân bắt buộc phải có sổ hộ khẩu theo quy định. Vậy nên, khi bạn không có sổ hộ khẩu thì cần làm đơn trình báo đến UBND xã, phường để được giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình.
 
Bạn có thể làm sổ hộ khẩu mới với địa chỉ thường trú hiện tại. Sau đó là thủ tục cấp CMND.
 
Điều kiện đăng ký thường , nhập hộ khẩu:
 
Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh:
 
- Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó.
 
- Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
 
Điều kiện đăng ký thường trú tại Thành phố trực thuộc trung ương: Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
 
- Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 
+ Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ;
 
+ Con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
 
+ Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, mất sức, thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
 
+ Người tàn tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
+ Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
+ Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
 
- Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp.
 
- Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.
 
- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên. Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đăng ký tạm trú.
 
* Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. Riêng các trường hợp đăng ký tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo diện tích tối thiểu 5m2 sàn/01 người.
 
Thời hạn đăng ký thường trú:
 
- Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, người thay đổi hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.
 
- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.
 
- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.
 
Hồ sơ đăng ký thường trú: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 quy định, hồ sơ gồm:
 
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 
- Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
 
- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
 
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ  ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
 
Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
 
Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của UBND cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên.
 
Tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 quy định hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
 
Chia sẻ