Khi nào người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn bị tòa án hạn chế quyền thăm con?

10:02 - 06/08/2018 Tin pháp luật
Cha, mẹ bị hạn chế quyền thăm nom đối với con chưa thành niên nếu vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
Khi nào người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn bị tòa án hạn chế quyền thăm con?
Hình ảnh minh họa: Khi nào người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn bị tòa án hạn chế quyền thăm con?
 

Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

 

1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:
 
a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;
 
b) Phá tán tài sản của con;
 
c) Có lối sống đồi trụy;
 
d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
 
2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.
 
Căn cứ Điều 83, Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:
 
“1.Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định về nghĩa vụ của cha mẹ; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. 
 
2.Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”
 
Thủ tục yêu cầu hạn chế quyền thăm con sau ly hôn
 
Hồ sơ yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con bao gồm:
 
- Đơn yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con
 
- Bản sao quyết định ly hôn có công chứng
 
- Bản sao chứng minh thư nhân dân
 
- Chứng cứ chứng minh người không trực tiếp nuôi con đã có hành vi ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục con
 
 - Đơn xin xác nhận cư trú chứng minh thẩm quyền khởi kiện
 
Người yêu gửi đơn tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú để được giải quyết.
 
Như vậy, khi người không trực tiếp nuôi con có hành vi làm ảnh hưởng xấu đến con thì được phép yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm con của người đó.
 
Chia sẻ