Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không ?

10:57 - 15/08/2018 Tin pháp luật
Theo khoản 2, Điều 122, luật Nhà ở 2014 lại quy định như sau: “….cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu”.
Theo quy định cũ của Bộ luật dân sự 2005 về hình thức của hợp đồng thuê nhà ở tại Điều 492 như sau: “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
 
Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật này đã hết hiệu lực và thay thế bằng Bộ luật dân sự 2015 từ ngày 1/1/2017. Theo đó, “hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật Nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không ?

 Hình ảnh minh họa: Hợp đồng thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực hay không ?
 
Điều 122, luật Nhà ở 2014 lại quy định như sau:
 
Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở  
 
1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 
Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.
 
2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.
 
Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.
 
3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.
 
4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.
 
Căn cứ quy định tại khỏan 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà ở không bắt buộc có công chứng, chứng thực. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà ở là do nhu cầu của các bên. 
 
Do đó, việc hợp đồng thuê nhà ở không có công chứng, chứng thực vẫn có giá trị pháp lý là căn cứ để các bên giải quyết tranh chấp trước Tòa án.
 
 
HươngPT
Chia sẻ