Điều kiện được cử đi học cao học dành cho công chức

11:28 - 10/09/2018 Tin pháp luật
Công chức được cử đi học cao học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, công chức được cử đi học cao học khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 
- Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 
- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;
 
- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;
 
- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
 
Theo đó, công chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải cam kết làm việc tại cơ quan, đơn vị trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Điều kiện được cử đi học cao học dành cho công chức

 Hình ảnh minh họa: Điều kiện được cử đi học cao học dành cho công chức
 
Chế độ được hưởng của công chức được cử đi học cao học
 
Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được hưởng các chế độ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 101/2017/NĐ-CP như sau:
 
- Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;
 
- Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;
 
- Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 
- Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
 
Ngoài các quyền lợi được hưởng, công chức được cử đi học cũng cần đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ:
 
- Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;
 
- Thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học;
 
- Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

 

HươngPT
Chia sẻ