Đang ly thân có được kết hôn với người khác không?

11:22 - 06/08/2018 Tin pháp luật
Khi đang trong thời gian ly thân và chưa có quyết định của tòa án xét xử hoàn tất thủ tục ly hôn thì không được phép kết hôn hoặc chung sống với người khác như vợ chồng.

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

 
1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 
2. Cấm các hành vi sau đây:
 
a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
 
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
 
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
 
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
 
đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;
 
e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;
 
g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;
 
h) Bạo lực gia đình;
 
i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

Đang ly thân có được kết hôn với người khác không?

Hình ảnh minh họa: Đang ly thân có được kết hôn với người khác không?
 
Do bạn chưa ly hôn nên trên danh nghĩa hai bạn vẫn là vợ chồng. Vì vậy quan hệ hôn nhân giữa hai bạn vẫn chưa chấm dứt nên trong thời kì hôn nhân bạn phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không được vi phạm các quy định mà pháp luật cấm thực hiện. Trong trường hợp này, bạn sẽ không được phép chung sống hoặc kết hôn với người khác khi mà bạn chưa ly hôn. Bạn chỉ được phép kết hôn với người khác khi quan hệ hôn nhân của bạn với người chồng/ vợ hiện tại của bạn đã chấm dứt, đó là khi bạn ly hôn. 
 
Do vậy, để được kết hôn với người khác, bạn cần tiến hành thủ tục ly hôn. Bạn có thể thỏa thuận với người chồng/ vợ hiện tại về việc ly hôn để cả hai cùng làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo thủ tục giải quyết thuận tình ly hôn. Bạn cũng có thể tự mình viết đơn yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo thủ tục giải quyết đơn phương ly hôn. Sau khi Tòa án giải quyết ly hôn cho bạn thì bạn hoàn toàn có quyền được đăng ký kết hôn với người khác mà không ai có quyền kiện tụng, ngăn cấm.
 
Trong trường hợp mà bạn không tiến hành thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn mà vẫn đăng ký kết hôn với người khác thì việc kết hôn của bạn là trái pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tại Điều 11 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:
 
“1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.
 
2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.
 
3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
 
4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”
Chia sẻ