Có được ủy quyền việc đăng ký kết hôn cho chồng/ vợ không?

09:34 - 05/09/2018 Tin pháp luật
Đối với việc đăng ký kết hôn bạn không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Bởi theo Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Điều 38 Luật hộ tịch năm 2014 thì khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải trực tiếp có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân.
Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:
 
“1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 
2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi ủy quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.
 
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.
 
3. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại”.

Có được ủy quyền việc đăng ký kết hôn cho chồng/ vợ không?

 Hình ảnh minh họa: Có được ủy quyền việc đăng ký kết hôn cho chồng/ vợ không?
 
Theo quy định trên, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký lại các việc hộ tịch, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 
Do đó, đối với việc đăng ký kết hôn bạn không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Bởi theo Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Điều 38 Luật hộ tịch năm 2014 thì khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải trực tiếp có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Khi đó, việc kết kết hôn là hợp pháp.
HươngPT
Chia sẻ