Chuyển hộ khẩu có cần đổi lại chứng minh nhân dân không?

10:48 - 08/08/2018 Tin pháp luật
Trường hợp chuyển hộ khẩu vào tỉnh khác thì phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân tại cơ quan Công an cấp quận, huyện nơi bạn có đăng ký thường trú. Khi làm thủ tục, bạn cần cung cấp chứng minh nhân dân, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có xác nhận của địa phương tại nơi bạn đang có hộ khẩu.
Theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định những trường hợp sau phải đổi chứng minh nhân dân:
 
- Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;
 
- Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;
 
- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;
 
- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 
- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.
 
- Trường hợp bị mất chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.
 
Như vậy, trường hợp chuyển hộ khẩu vào tỉnh khác thì phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân tại cơ quan Công an cấp quận, huyện nơi bạn có đăng ký thường trú. Khi làm thủ tục, bạn cần cung cấp chứng minh nhân dân, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có xác nhận của địa phương tại nơi bạn đang có hộ khẩu.

Hình ảnh minh họa: Chuyển hộ khẩu có cần đổi lại chứng minh nhân dân không
 
Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 quy định về mẫu Chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân sẽ được cấp lại theo mẫu mới, theo đó số CMND gồm 12 chữ số thay cho 9 chữ số như mẫu Chứng minh nhân dân cũ đã được cấp trước đây.
 
Do đó, nếu xin đổi Chứng minh nhân dân vào thời điểm này thì số trên Chứng minh nhân dân mới sẽ khác với số trên Chứng minh nhân dân cũ. Tuy nhiên, các giấy tờ, bằng cấp có liên quan đến số Chứng minh nhân dân cũ vẫn có giá trị sử dụng nên việc bạn sử dụng các giấy tờ, bằng cấp này là hợp pháp.
 
Trường hợp phải làm thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân, để sử dụng các giấy tờ, bằng cấp có liên quan đến số Chứng minh nhân dân cũ không gặp nhiều phiền phức, đồng thời để giải quyết các giao dịch (như giao dịch về nhà, đất, việc làm, giao dịch với ngân hàng…) đã được thiết lập trước đó với cá nhân, cơ quan, tổ chức, khi làm thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân, có thể yêu cầu cơ quan công an cấp thêm giấy xác nhận về số chứng minh cũ. Ngoài ra, theo quy định mới tại Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012, số Chứng minh nhân dân được cấp mới sẽ là số duy nhất và không thay đổi, kể cả khi công dân có thay đổi hộ khẩu cư trú.
Chia sẻ