Chưa có bảo hiểm bị tai nạn lao động có được bồi thường không?

08:54 - 23/08/2018 Tin pháp luật
Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà chưa đóng BHXH bị tai nạn lao động vẫn được bồi thường, khoản tiền này sẽ do người sử dụng lao động trả tương ứng với chế độ tai nạn lao động.
Khoản 1, Điều 142 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về TNLĐ, theo đó: “TNLĐ là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho NLĐ, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc”.
 
Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động:
 
Theo khoản 1, Điều 142 Bộ luật Lao động 2012, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
 
Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.
 
Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
- Bị tai nạn lao động thuộc một trong các trường hợp:
 
+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;
 
+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 
+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.
 
- Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc trường hợp trên.

Chưa có bảo hiểm bị tai nạn lao động có được bồi thường không?

Hình ảnh minh họa: Chưa có bảo hiểm bị tai nạn lao động có được bồi thường không?
 
Chưa có bảo hiểm bị tai nạn lao động có được bồi thường không?
 
Điều 145 Bộ luật Lao động 2012 quy định quyền của người lao động bị tai nạn lao động như sau:
 
- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định;
 
- Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động.
 
Như vậy, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà chưa đóng BHXH bị tai nạn lao động vẫn được bồi thường, khoản tiền này sẽ do người sử dụng lao động trả tương ứng với chế độ tai nạn lao động.
 
Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.
 
 
Mức bồi thường tai nạn lao động
 
Theo đó, người lao động bị tai nạn mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, người sử dụng lao động bồi thường với mức:
 
- Ít nhất bằng 1,5 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) nếu bị suy giảm từ 5 - 10% khả năng lao động. Cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm từ 11 - 80% khả năng lao động.
 
- Ít nhất 30 tháng tiền lương theo HĐLĐ cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.
 
Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức trên.
HươngPT
Chia sẻ