Chồng muốn nhập hộ khẩu vào gia đình vợ thì phải làm sao?

11:38 - 09/08/2018 Tin pháp luật
Chồng muốn nhập hộ khẩu vào gia đình vợ thì phải làm sao?
Hình ảnh minh họa: Chồng muốn nhập hộ khẩu vào gia đình vợ thì phải làm sao?
 
Theo quy định tại Điều 20 luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) thì điều kiện để nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần thơ, Hải Phòng, ... yêu cầu như sau:
 
 “Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
 
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
 
1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
 
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
 
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;
 
c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
 
đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;
 
e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;
 
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;
 
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;
 
5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
 
b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
 
c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
 
6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.”
 
     Như vậy, nếu người chồng mong muốn nhập hộ khẩu vào gia đình vợ và được sự đồng ý của gia đình bạn thì người chồng hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu.
 
2. Hồ sơ xin nhập hộ khẩu vào gia đình vợ 
 
Trước hết, người chồng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ xin chuyển hộ khẩu từ hộ khẩu cũ vào nơi nhập hộ khẩu nhà vợ. Hồ sơ này bao gồm các giấy tờ sau:
 
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 
- Sổ hộ khẩu
 
Sau khi thực hiện chuyển hộ khẩu, người chồng nộp hồ sơ nhập hộ khẩu vào gia đình vợ. Hồ sơ bao gồm:
 
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
 
 - Bản khai nhân khẩu 
 
 - Giấy chuyển hộ khẩu 
 
 - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bố mẹ vợ.
 
- Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú
 
 - Văn bản đồng ý của chủ hộ đồng ý cho người chồng được nhập khẩu vào gia đình vợ.
Chia sẻ