Các hành vi bị xử phạt về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11:22 - 27/08/2018 Tin pháp luật
Điều 30 Nghị định 110/2013/ NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp,hợp tác xã quy định hành vi vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Các hành vi bị xử phạt về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
      Hình ảnh minh họa: Các hành vi bị xử phạt về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 
Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
a) Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 
b) Cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
 
c) Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 
Hủy bỏ giấy tờ giả đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều này.
HươngPT
Chia sẻ