Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

13:24 - 14/08/2018 Tin pháp luật
NVQS là một trong những trách nhiệm phải thực hiện của công dân về quốc phòng do luật pháp và luật cụ thể của nhà nước quy định. Công dân nam giới, đủ 18 tuổi, có đủ điều kiện theo luật định phải làm NVQS. Người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh mạn tính theo danh mục bệnh tật do bộ trưởng Bộ Y tế và bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định được miễn làm NVQS.
Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không
 Hình ảnh minh họa: Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không
 
Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ như sau:
 
1. Về tuổi đời:
 
- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
 
- Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
 
2. Tiêu chuẩn chính trị:
 
- Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.
 
- Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.
 
3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:
 
- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
- Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
 
- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.
 
4. Tiêu chuẩn văn hóa:
 
- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
 
- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
 
Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP thì công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.
 
Như vậy đối với trường hợp bị cận thì thì phải xác định bận cận bao nhiêu điop, trường hợp cận thị từ 1,5 điop trở lên thì thuộc trường hợp có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt. Do đó được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Chứ không được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện hành.
HươngPT
Chia sẻ