Mẫu hợp đồng chụp ảnh cưới cho bạn trẻ

Hợp đồng chụp ảnh bao gồm những thỏa thuận về yêu cầu chụp ảnh, số lượng ảnh cần chụp, chất lượng ảnh, giá tiền cụ thể, thời gian thanh toán tiền, giữa bên thuê và bên chụp ảnh.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:........

- Theo Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Hợp đồng dịch vụ này được ký kết ngày ...... tháng ..... năm  ........ bởi và giữa:

Địa chỉ

:

........................................................................................

Điện thoại

:

........................................................................................

Mã số thuế

:

........................................................................................

Số tài khoản

:

........................................................................................

Đại diện bởi

:

........................................................................................

Chức vụ

:

........................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A”

ÔNG/BÀ                              :      ........................................................................................

Sinh ngày

:

........tháng .......năm ........

Chứng minh thư nhân dân số

:

................................. do Công an thành phố ..................... cấp ngày ...... tháng ..... năm......

Địa chỉ

:

........................................................................................

Điện thoại liên hệ                          :      .................................................

Sau đây gọi là “Bên B”

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.


Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, Bên A và Bên B đồng ý ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI DỊCH VỤ

1.1 Bên B đề nghị Bên A và Bên A đồng ý hợp tác cùng bên B trong việc lên kế hoạch chụp ảnh cho bên B . Nội dung dịch vụ : Album cưới ngoại cảnh.

1.2 Gói ảnh cưới (chi tiết về gói ảnh cưới trong phụ lục đi kèm)

□ Brass package (6.000.000đ)

□ Gold package (9.000.000đ)

□ Diamond Package (13.000.000đ)

Đặt cọc trước : ..................................Bằng chữ: .......................................................

Còn lại: ............................................ Bằng chữ :.......................................................

Đã thanh toán sau khi chụp:

Số tiền thanh toán ................................ Bằng chữ: ...................................................

Còn lại: ............................................ Bằng chữ :.......................................................

(Quý khách đặt cọc trước để đặt ngày chụp, sau khi chụp xong vui lòng thanh toán 2/3 giá trị của album cưới, sau khi in xong album, 2 ảnh lớn và hoàn tất DVD Slide nhà hàng thì quý khách thanh toán hết phần còn lại.)

1.3 Địa điểm chụp ảnh:

1.4 Thời gian chụp ảnh: ....... giờ ..... ngày ...... tháng ..... năm  ........

1.5 Thời gian giao trả album: ngày ...... tháng ..... năm  ........

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN

2.1 Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

Ngoài những nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp Đồng này, Bên A còn có các nghĩa vụ, quyền lợi sau:

- Đảm bảo việc chụp ảnh đúng thời gian, hình ảnh và nội dung của gói ảnh cưới không sai với concept và những gì bên B mong muốn. Trong mọi trường hợp có sự thay đổi, bên A phải thông báo cho bên B trước khi thực hiện bộ ảnh.

- Bên A có nghĩa vụ giao album, ảnh phóng lớn, đĩa slide nhà hàng đúng theo như thời gian trong hợp đồng.

- Có nghĩa vụ tôn trọng những ý tưởng, góp ý của bên B trong thời gian thực hiện bộ ảnh.

- Bên A có quyền từ chối chụp những cảnh liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm pháp luật hoặc mang tính chất nguy hiểm.

2.2. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

Ngoài những nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp Đồng này, Bên B còn có các nghĩa vụ, quyền lợi sau:

- Đảm bảo việc chụp ảnh đúng thời gian.

- Bên B có nghĩa vụ tuân theo các điều khoản đã ký trong Biên bản chấp thuận với bên A về việc đồng ý và chấp thuận thực hiện các yêu cầu hợp tác do bên A quy định.

- Bên B có quyền được góp ý khi chụp ảnh, lên layout trước khi in album ảnh.

- Có trách nhiệm thông báo với bên A ít nhất trước 7 ngày khi thay đổi lịch chụp cưới.

- Có trách nhiệm lo chi phí ăn ở cho ekip trong thời gian làm việc.

ĐIỀU 3: nhỮng lưu ý trƯỚC khi chỤp Ảnh

3.1 …………………….. chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ đã liệt kê ở trên, ngoài ra không kèm theo bất kể phụ phí nào khác,  ví dụ chi phí phát sinh khi vào cổng Resort hoặc những nơi đặc biệt quý khách muốn chụp.Trước khi chụp, hai bên sẽ cùng trò chuyện. bàn bạc để đưa ra những ý tưởng thống nhất cho bộ ảnh. Tuy nhiên, phong cách đơn giản, trong sáng, nhẹ nhàng và lãng mạn vẫn là tiêu chí hàng đầu của Dino Photography. Quý khách nên quyết định trước địa điểm chụp và hỏi tư vấn của chúng tôi để tính toán lịch trình sao cho hợp lý – phù hợp với thời gian của ngày chụp.

3.2 Ngoài chụp áo cưới, áo dài trong mỗi gói chụp quý khách có thể đem theo những trang phục khác.. Phần trang phục này có thể là áo cặp hoặc 1 đồ thời trang theo sở thích của khách hàng hoặc theo style bộ ảnh mà 2 bên đã bàn bạc. Tuy nhiên phần này chỉ là phần phụ, thời gian chính sẽ vẫn được tập trung vào phần ảnh cưới. Những trang phục này do khách hàng tự chuẩn bị.

3.3 Những vật dụng khác như phụ kiện bàn ghế, bóng bay, hoa cài áo chú rể, hoa cầm tay cô dâu đã nằm trong chi phí của gói chụp cưới. Sau khi chụp khách hàng sẽ được nhận toàn bộ file gốc, và chọn ra những ảnh đẹp nhất để thiết kế cho 1 album.

3.4 Tất cả mọi trao đổi về album như thiết kế marquete album, yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện đều được trao đổi qua:

……………………………………………

Điện thoại: ……………………………….
Email: …………………………………....

ĐIỀU 4: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

4.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

4.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ được hai Bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu hai Bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Thỏa thuận trọn vẹn

Hợp Đồng này, bao gồm tất cả các Phụ Lục tạo thành thỏa thuận trọn vẹn giữa Các Bên và thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời, bản ghi nhớ hoặc trao đổi trước đây giữa Các Bên liên quan đến Hợp Đồng này.

5.2 Sửa đổi

Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung bằng thoả thuận của Các Bên. Mọi sửa đổi bổ sung đối với Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

5.3 Ký kết

Hợp đồng này được ký vào ngày nêu ở phần đầu của Hợp Đồng này. Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt. Mỗi Bên giữ một (01) bản gốc bằng tiếng Việt. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm các biểu mẫu tại: https://vndoc.com/bieu-mau

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan