Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo được dùng cho hộ gia đình, cá nhân viết đơn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để xin xác nhận hộ nghèo để làm thủ tục miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên...

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Mẫu giấy xác nhận hộ nghèo số 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):…………………………………… ……………………..

1. Tôi tên là:………………………………. Sinh ngày:……………………………………

2. Quê quán:………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ (tạm trú):…………………………………………………………………………………

4.Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Gia đình thuộc diện: (Chính sách, Vùng sâu , Hộ nghèo)

Cha:…………………………………… tuổi, hiện ở tại:………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Mẹ:………………………………………. tuổi, hiện ở tại:………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………

Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):………………………………………………………

(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

6. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………

7. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………..

8. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

9. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

10. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

 

Mẫu giấy xác nhận hộ nghèo số 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi: - UBND Xã (Phường): ...........................

- Ban XĐGN Xã (Phường): ......................

Tôi đứng tên dưới đây là: …………………….......................…… Sinh ngày:.............…......

Số CMND/CCCD:...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ấp ….......………………..........… xã ……………………… Huyện ……..

Hiện con tôi là: …………………………....................………. đang học lớp: …............……..

Trường Tiểu học …………..............................................................................................

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gởi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày……… tháng …… năm ........

Người làm đơn

Xác nhận của chính quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan