HĐND thành phố Hà Nội Tìm thấy 130 văn bản
Q

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của HĐND TP Hà Nội về quản lý cụm công nghiệp

Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ban hành: 10/09/2010
Hiệu lực: 20/09/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 21/04/2010

Nghị quyết về " Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050" và " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: 01/05/2010
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quết 17/2009/NQ-HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 11/12/2009

Nghị quyết về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 11/12/2009
Hiệu lực: 21/12/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã - thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/12/2009
Hiệu lực: 21/12/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

HĐND Thành Phố Hà Nội ban hành nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành thống nhất các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố

Ban hành: 12/12/2008
Hiệu lực: 22/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
N

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND của hội Đồng nhân dân TP Hà Nội

Nghị quyết về quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo về dân phố

Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực: 21/12/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

HĐND Thành Phố Hà Nội ban hành nghị quyết về Đề án Quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/12/2008
Hiệu lực: 20/12/2008
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội ban hành

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết HĐND Thành Phố Hà Nội ban hành 12/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/12/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị quyết 02/1999/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XII-nhiệm kỳ1999-2004 (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999) do Hội đống nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Ban hành: 14/12/1999
Hiệu lực: 14/12/1999
Trạng thái: Còn hiệu lực