Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Tìm thấy 16 văn bản
C

Công văn 1628/SGDĐT-CTTT Hà Nội phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học

Công văn 1628/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học

Ban hành: 27/05/2020
Hiệu lực: 27/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1524/SGDĐT-QLT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Công văn 1524/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Ban hành: 19/05/2020
Hiệu lực: 19/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1504/SGDĐT-QLT Hà Nội hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020

Công văn 1504/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020

Ban hành: 18/05/2020
Hiệu lực: 18/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1378/SGDĐT-CTTT thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

Công văn 1378/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

Ban hành: 07/05/2020
Hiệu lực: 07/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1362/SGDĐT-CTTT Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông những tháng cuối năm học 2019 - 2020

Công văn 1362/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019 - 2020

Ban hành: 06/05/2020
Hiệu lực: 06/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1363/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021

Công văn 1363/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021

Ban hành: 06/05/2020
Hiệu lực: 06/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 510/QĐ-SGDĐT chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2020-2021

Quyết định 510/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2020-2021

Ban hành: 29/04/2020
Hiệu lực: 29/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1193/SGDĐT-CTTT Hà Nội tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet

Công văn 1193/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: 17/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1187/SGDĐT-VP Hà Nội tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn 1187/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 16/04/2020
Hiệu lực: 16/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn số 1130/SGDĐT-CTTT biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 1130/SGDĐT-CTTT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 11/04/2020
Hiệu lực: 11/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2